Regulamin

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin

Regulamin ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego wypoczynku naszych Gości, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

ZAKWATEROWANIE
 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 i kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.
 2. Należność za pobyt powinna być uregulowana zgodnie z terminem w potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Należność za pobyt pobierana jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej – kartą.
 4. Pobieramy zwrotny depozyt w wysokości 100 PLN za klucze do pokoju i na wypadek ewentualnych szkód. Depozyt jest zwracany przy zdaniu pokoju.
 5. Goście zobowiązani są dokonać zameldowania się po przybyciu na miejsce. Wynika to z konieczności potwierdzenia danych osobowych Gości którzy będą przebywać w obiekcie.
 6. Przedłużenie pobytu jest możliwe, jeżeli pokój nie został wynajęty innemu Gościowi.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania
  • osobom, zachowującym się w sposób agresywny, stwarzający zagrożenie dla innych,
  • osobom, które podczas ostatniego pobytu rażąco naruszyły regulamin, wyrządziły szkodę w mieniu budynku, lub szkodę względem Gościa, gospodarza bądź też w inny sposób zakłóciły spokojny pobyt Gości i funkcjonowanie ośrodka.
 8. Wcześniejsze opuszczenie pokoju przez Gościa z przyczyn niezależnych od ośrodka, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.
PRZEPISY PORZĄDKOWE
 1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 2. Zgodnie ustawą Dz. U. Nr 81, poz. 529 wewnątrz obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Niezastosowanie się do zakazu będzie skutkować naliczeniem opłaty za dezodoryzację pomieszczenia w wysokości 250 zł oraz dodatkowo, zgodnie z ww. ustawą karą grzywny w wysokości 500zł.
 3. Gość nie jest uprawniony do przyjmowania na nocleg do przydzielonego mu pokoju żadnej osoby, jak również nie może samodzielnie przekazywać pokoju następnym Gościom.
 4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 7.00
 5. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka, nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Gospodarz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 6. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach.
 7. Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 8. Gość powinien zawiadomić personel lub właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób za które odpowiada.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, maszynek elektrycznych, żelazek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 11. Zabrania się: – wynoszenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka poza jego teren, – zakłócania spokojnego pobytu innych Gości, – nieprzyzwoitego, wulgarnego zachowania, – niszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych.
 12. Nie przyjmujemy Gości ze zwierzętami.
 13. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucze do pokoju, drzwi wejściowych, oraz pilot od bramy wjazdowej które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Pobierana jest kaucja w wysokości 100PLN w momencie przekazania kluczy i zwrotna w momencie oddania kluczy.
 14. W przypadku zagubienia przez Gościa klucza od pokoju i/lub klucza do drzwi wejściowych obiekt ma prawo naliczyć opłatę wysokości 300 zł celem pokrycia strat.
 15. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. Osobom takim nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 16. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług oraz stanu technicznego wyposażenia i urządzeń prosimy niezwłocznie zgłaszać.

Przebywanie w naszych kwaterach jest jednoznaczne z akceptowaniem i dostosowywaniem się do regulaminu.

Życzymy miłego i spokojnego pobytu!

Oferty specjalne

Doświadcz wspaniałych chwil

Newsletter

Podaj swój adres e-mail:

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij